O Z N Á M E N I E

 

„Voľby do orgánov samosprávy obce“

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK je Obecný úrad Kosihy nad Ipľom 164, 991 11 a adresa zapisovateľky MVK – je Silvia Pásztorová, Kosihy nad Ipľom č.d 221, tel.: 0907 64 66 64.

Obec Kosihy nad Ipľom - počet obyvateľov je 420. Počet volebných obvodov: 1. Počet poslancov: 5